Privacybeleid

TeqDirectors handelsnaam van TeqDirectors gevestigd op V.O.C.-plein 8 3024SV Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://teqdirectors.nl
info@teqdirectors.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
TeqDirectors verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bedrijfsnaam
– KvK nummer
– Rekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TeqDirectors verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming
TeqDirectors neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TeqDirectors) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TeqDirectors  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
TeqDirectors verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Nieuwsbrieven worden verzonden door TeqDirectors en registreert alleen de op de nieuwsbrief geabonneerde e-mailadressen om ervoor te zorgen dat haar service effectief werkt. TeqDirectors (Strato mail) slaat verder geen gegevens op van abonnees.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TeqDirectors gebruikt alleen functionele- en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TeqDirectors gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

De volgende cookies worden geplaatst:
Google Analytics
_ga: wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Deze cookie blijft 2 jaar geldig.
_gat_gtag_UA_178653350_1: wordt gebruikt om het aantal verzoeken aan de analytische dienst te beperken. Deze cookie blijft 1 minuut geldig.
_gid: wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Deze cookie blijft 24 uur geldig.

Cookie voorkeur
cookielawinfo-checkbox-necessary: functionele cookie waarmee uw voorkeur m.b.t. noodzakelijke cookies wordt vastgelegd. Deze cookie blijft een jaar geldig.
CookeLawInfoConsent: noodzakelijke cookie waarin wordt vastgelegd of u hebt ingestemd met cookies. Deze cookie blijft een jaar geldig.
viewed_cookie_policy: functionele cookie dat bijhoudt of u hebt toegestemd in het gebruik van cookies. Deze cookie blijft een jaar geldig.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TeqDirectors. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@TeqDirectors.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TeqDirectors neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@TeqDirectors.nl